top of page

LỊCH TRÌNH DẠY CÚN

Bài tập nhỏ từ cơ bản  "Nghe hiểu" tới "Nghe lời"

*CHÚ Ý:

- Tập đồng đều mức độ 5 bài cơ bản, tránh cách biệt quá 2 bậc (VD: 1A, 2D --> là không nên)

- Ưu tiên 5 bài cơ bản trước khi dạy các bài tiêu khiển như: Bắt tay, Lăn tròn, Giả chết...

- 5 bài cơ bản giúp bạn hiểu HÀNH VI loài chó + giao tiếp đủ các GIÁC QUAN của bé cún
--> ​từ đó giải quyết các vấn đề như: cún không nghe lời, cún tăng động, cún hung dữ...
(tuỳ vào mức độ mà bạn dạy được bé cún)

Video hướng dẫn chi tiết người mới nuôi (bấm vào đây
 

Video hướng dẫn 5 bài cơ bản (bấm vào đây)

bottom of page