top of page

CÁCH ÔM ẴM BẾ CÚN NGOAN

BossDog hướng dẫn cho các bạn 2 thế ôm, để giữ bé cún thật chặt, áp dụng khi bạn đưa bé cún đi thú y hay cắt móng cho bé cún tại nhà.Comentarios


bottom of page