top of page

MỨC ĐỘ THUẦN THỤC 5 BÀI CƠ BẢN BOSSDOG


Mục lục

 


Các video hướng dẫn dạy cún 5 bài cơ bản cho người mới bắt đầu (bấm vào để xem).


Bài 1: Nghe gọi tên (mức độ thuần thục cơ bản)Bài 2: Ngồi - Nằm (mức độ thuần thục cơ bản)Bài 3: Ăn - Chờ ăn (mức độ thuần thục cơ bản)Bài 4: Cắn - Nhả (mức độ thuần thục cơ bản)Bài 5: Sủa - Im lặng (mức độ thuần thục cơ bản)


Comments


bottom of page