top of page

NÊN NUÔI CHÓ CON HAY CHÓ LỚN

Mỗi độ tuổi ở các bé cún sẽ có dễ và khó khác nhau.


Bạn xem các video hành trình nuôi cún thực tế để biết trước về chăm sóc cún con nhé:Cún lớn thì cần có kinh nghiệm nuôi chó từ trước mới dễ chăm (đặc biệt về tương tác huấn luyện, vì cún lớn có nhiều bản năng mạnh mẽ, khó uốn nắn hơn).

Commentaires


bottom of page