top of page

SẢN PHẨM DÂY THỪNG MỀM


Mục lục

 


Dây thừng mềm phù hợp răng miệng cún con nên cún rất thích. Đặc biệt giúp cún tránh nhầm lẫn đồ đạc trong nhà (hạn chế tình trạng kiếm đồ tương tự để cắn).Cách chơi dây thừng với cún

Cách cầm dây thừng đúngComments


bottom of page