top of page

THẢ RA QUÂY LÀ TĂNG ĐỘNG - DẠY KHÔNG NGHE

Bạn tham khảo kiểm soát được bé cún mỗi khi thả ra quây- "Phải chờ được mới cho ra"

Video hành trình thực tế ngày 7-8-9

Ngày 7


Ngày 8Ngày 9Bé cún vụt chạy được 1-2 lần thì lập tức từ bỏ việc nghe lời, càng dạy càng không nghe nữa.

Comments


bottom of page