top of page

BOSSDOG CÓ NHẬN HUẤN LUYỆN CÚN KHÔNG?

BossDog hiện chưa có dịch vụ này, nhưng bạn có thể xem tham khảo những bài dạy cơ bản để luyện tập với bé cún tại nhà.


Cún sẽ nghe lời và trung thành với người trực tiếp dạy cún.Bạn nên tham khảo các video dạy cún tại nhà của BossDog nhé, rất nhiều người đã thành công dễ dàng trong group BossDog.


Nếu có khó khăn khi nuôi dạy cún, bạn đăng bài trong group để được tư vấn miễn phí nhé: https://www.facebook.com/groups/2315248078721452aaNếu có khó khăn khi nuôi dạy cún, bạn gửi video dạy theo BossDog để được tư vấn miễn phí nhé: m.me/BossDogVietnamコメント


bottom of page