top of page

CÁCH ĐỂ CÚN UỐNG ĐỦ NƯỚC

Để cún uống nước sẽ phụ thuộc các yếu tố:

- Chế độ ăn (bữa ăn có nhiều nước thì cún có thể ít uống nước riêng hơn)

- Vận động (phải vận động nhiều lần mỗi ngày mới uống nước đều)

- Đi tiểu (nếu cún nhịn tiểu không đi thì khó uống thêm nước)

- Sức khoẻ (cún nếu không khoẻ vì bệnh/ủ bệnh thì cũng khiến cún ít uống nước, tuỳ loại bệnh)


Xem video cách để cún uống nước tự nhiên:
Bình gắn chuồng https://shope.ee/AK2aeklxZo

Bình nước có vòi gắn chuồng https://shope.ee/1VRC9wNm89

Bình nước di động du lịch (Nắp trượt) https://shope.ee/8zXD5GFFwK

Bình nước du lịch 2 ngăn + tô gấp gọn https://shope.ee/5014JpoNSS


Comments


bottom of page