top of page

CHÓ LỚN/ CHÓ TRƯỞNG THÀNH KHÔNG THẤY CHỦ LÀ SỦA


Mục lục

 


Cùng BossDog tìm hiểu nguyên nhân và giài pháp cho tình trạng các bé cún đã lớn nhưng không thấy chủ thì sẽ sủa nhé.


1. Nguyên nhân cún sủa khi vắng chủ

- Cún chưa đủ tự lập, thường bám sát chủ

- Cún tự do di chuyển mà không cần chủ cho phép

- Cún lạm dụng tiếng sủa để đòi/gọi chủ trong nhiều tình huống (đòi ăn, đòi đi ra, đòi ẵm...)


Sai lầm dẫn tới cún sủa đòi liên tục.

2. GIẢI PHÁP

- Trong nhà: Tập cún ngồi chờ ngoan 1 chỗ, dù chủ đi qua lại cũng không được chạy theo, tương tự video.- Sinh hoạt hàng ngày trong nhà: Nếu cún tự chạy vào lòng chủ, kiên quyết lùa ra xa - Khi nào chủ gọi mới được đi theo/chạy lại

- Làm động tác giả khi ra khỏi nhà: Giả bộ đi ra đi vào liên tục để cún quen và chán không theo sủa, vì chủ cũng đã tập cún khi chưa cho phép thì không được chạy theo nên sẽ quen nhanh hơn

- Tập bài cơ bản Sủa/Im lặng theo hiệu lệnh.Comments


bottom of page