top of page

CHÓ SỦA KHI THẤY CHỦ - SỦA ĐÒI


Mục lục

 


Cùng BossDog tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng cho khi thấy chủ là sẽ sủa, sủa đòi.


1. Nguyên nhân cún sủa đòi khi thấy chủ

- Cún học từ những lần trước sủa lên là được: thả ra/cho ăn/cho chơi/ôm ẵm/trò chuyện..

- Cún sủa xong là được chiều mà không cần chủ cho phép hay ngồi chờ theo hiệu lệnh


Sai lầm dẫn tới cún sủa đòi liên tục.

2. Giải pháp

- Luyện tập sự cho phép của chủ.
- Dành thời gian dạy cún 5 bài giao tiếp cơ bản (chủ tự dạy thì cún mới nghe chủ).
- Trong nhà: Tập cún ngồi chờ ngoan 1 chỗ, dù chủ đi qua lại cũng không được chạy theo, tương tự video.- Sinh hoạt hàng ngày trong nhà: Nếu cún tự chạy vào lòng chủ, kiên quyết lùa ra xa - Khi nào chủ gọi mới được đi theo/chạy lạiTham khảo thêm về dạy cún thực tế theo phương pháp mới

Ngày 6
Ngày 7
Ngày 8Comments


bottom of page