top of page

CÚN CHUI DƯỚI GẦM TỦ - GẦM BÀN - GỪ SỦA KHI CHỦ LÔI RA


Biểu hiện này là điển hình của những bé cún bị la phạt --> cún bị tâm lý gừ thủ với chủ.


Điều quan trọng nhất là cả nhà cần thay đổi tư duy nuôi dạy cún (không tìm cách phạt/trừng trị khi cún sai nữa)

- Nên hạn chế thả rông khi chưa dạy được cún nghe lời.

- Luôn dắt dây khi thả ra ngoài.

- Giới hạn khu vực chơi của cún.

- Dành nhiều thời gian tập 5 bài cơ bản từ đầu.


CHÚ Ý: Tâm lý gừ chủ xảy ra khi chủ nuôi dạy kiểu la phạt, nên dù có gửi đi huấn luyện về gặp chủ nuôi theo cách cũ cũng sẽ gừ cắn lại.5 Bài cơ bản BossDog.Comments


bottom of page