top of page

CÚN KHÔNG THÍCH CHƠI DÂY THỪNG MỀM

Tại sao các bé cún nhà bạn không chịu chơi dây thừng mềm, không quan tâm đến dây? Cùng BossDog xử lý tình huống này nhé!


-Kiên trì di chuyển dây -> Làm bé cún chú ý đến dây.

Lưu ý: Khi chơi cùn bé cún, nên kéo vừa lực với bé cún, không dí đồ chơi vào bé cún.


-Lấy dây làm con mồi -> di chuyển dây để khiêu khích bé cún.

-Kiên trì, không bỏ cuộc, nhiệt tình vui vẻ cho cún thấy.

*Kiên trì là yếu tố quan trọng khi huấn luyện.


Xem chi tiết tại video.


Commentaires


bottom of page