top of page

CÚN MỚI VỀ - MUỐN THẢ CÚN RA CHƠI


Mục lục

 


Bạn có thể xem thêm hành trình nuôi cún thực tế

- Cún ở chuồng 100% vài ngày đầu để tránh tật sủa đêm.


Ngày 1


Ngày 2


- Các ngày tiếp theo cún có thêm hoạt động, tuỳ biểu hiện của cún, có các hoạt động tập 5 bài cơ bản, tập cắn nhả trực tiếp với chủ (không thả tự do)Ngày 3


Ngày 4Ngày 5
Chú ý khi thả chơi mà không có chủ

- Cún chưa biết bên ngoài thì sẽ ko đòi hỏi, không stress.

- Cún được thả sớm khi chưa dạy sẽ luôn kêu sủa đòi ra -> cả chủ và cún stress.

- Cún được thả chơi ngoài mà chưa pipu theo giờ kèm -> xu hướng không hiểu bài pipu, chỉ lo ra để chơi cho đã rồi khi nào về chuồng mới pipu.
Tổng hợp tiếng chó sủa lofi - Làm quen tiếng cún con sủaComments


bottom of page