top of page

CÚN MỚI VỀ SỦA ĐÒI - THẢ TỰ DO ĐƯỢC KHÔNG?


Mục lục

 


Cùng BossDog giải đáp các thắc "Làm thế nào khi cún mới về sủa đòi?", "Bao giờ có thể thả bé cún tự do được?" nhé.Bạn có thể xem thêm hành trình nuôi cún thực tế

- Cún ở chuồng 100% vài ngày đầu để tránh tật sủa đêm

Ngày 1Ngày 2


- Các ngày tiếp theo cún có thêm hoạt động, tuỳ biểu hiện của cún, có các hoạt động tập 5 bài cơ bản, tập cắn nhả trực tiếp với chủ (không thả tự do)Ngày 3Ngày 4Ngày 5
Chú ý khi thả chơi mà không có chủ

- Cún chưa biết bên ngoài thì sẽ ko đòi hỏi, không stress

- Cún được thả sớm khi chưa dạy sẽ luôn kêu sủa đòi ra -> cả chủ và cún stress

- Cún được thả chơi ngoài mà chưa pipu theo giờ kèm -> xu hướng không hiểu bài pipu, chỉ lo ra để chơi cho đã rồi khi nào về chuồng mới pipu

Comments


bottom of page