top of page

DẠY CÚN VÀO CHUỒNG KHÔNG CẦN ĐỒ ĂN


Mục lục

 


1. Luôn tạo thói quen nghe lời (bất kể hiệu lệnh nào)

2. Bài tập cún đi vào chuồng từ có đồ ăn đến không đồ ăn

** Lưu ý quan trọng

Hãy dạy thưởng bằng đồ ăn đủ lâu 1 chút để cún tin tưởng bạn

- Tránh nóng vội ép cún phải nghe lời, khiến cún dè chừng chủ sẽ luôn tìm cách bỏ chạy

- Niềm tin của cún vào người chủ quyết định sự trung thành!

Comments


bottom of page