top of page

ĐỔI CHỖ Ở - GỬI BÉ CÚN NHIỀU LẦN CÓ LÀM CÚN BỊ STRESS KHÔNG?


Thường xuyên thay đổi chỗ, gặp gỡ nhiều người khác nhau thì cún sẽ khá thân thiện với mọi người, có thể cả người lạ.


Còn các vấn đề sức khoẻ hay huấn luyện thì phụ thuộc vào người ở cùng bé cún, biết cách chăm thì cún sẽ bình thường.

Opmerkingen


bottom of page