top of page

LỠ ĐÁNH/MẮNG CHÓ THÌ PHẢI LÀM SAO?

Cần kết hợp dắt đi dạo trong nhà thường xuyên, thưởng đồ ăn nhẹ nhàng.

Tránh vồ vập vuốt ve, gọi cún lại --> cún càng sợ hơn. Khi đủ tin tưởng cún sẽ tự lại gần và bám theo chủ.

Bạn xem video huấn luyện cún tại đây nha! 
Comments


bottom of page