top of page

TIÊM PHÒNG CHO CÚN


Mục lục

 


Tất tần tật những điều bạn cần biết khi đi tiêm phòng cho cún cưng.


1. Các mũi tiêm phòng bệnh

Năm đầu đời (3 mũi phòng bệnh + 1 mũi phòng dại = tổng 4 mũi)

- Mũi 1: 45-55 ngày tuổi

- Mũi 2: tính từ ngày tiêm mũi 1 thêm ~21 ngày (luôn có ngày hẹn ghi trong sổ khi tiêm xong mũi 1)

- Mũi 3: tính từ ngày tiêm mũi 2 thêm ~21 ngày (luôn có ngày hẹn ghi trong sổ khi tiêm xong mũi 2)

- Mũi 4 (phòng dại): Tuỳ thể trạng cún, bác sĩ thú y sẽ chỉ định tiêm cùng lúc mũi 3, hoặc hẹn sau 1-2 tháng


Từ năm thứ hai trở đi (mỗi năm tái chủng 2 mũi)

- 1 mũi phòng bệnh

- 1 mũi phòng dại

*một vài trường hợp sẽ được bác sĩ điều chỉnh tuỳ vào loại vaccine sử dụng, hoặc tình huống bắt buộc như cún bệnh, xã hội cách ly...

**mũi 5 hay 6 hay 7 bệnh cũng tuỳ vào hãng vaccine bác sĩ thú y sử dụng - nhưng thông thường cũng sẽ tiêm đủ 3 mũi phòng bệnh + 1 mũi phòng dại2. Điều cần lưu ý

- Video 5 điều cần lưu ý trước và sau khi ti.êm:Коментарі


bottom of page