top of page

CHÓ NHỎ KHÔNG THẤY CHỦ LÀ SỦA


Mục lục

 


Tại sao chó nhỏ không thấy chủ là sủa. Chủ mới nuôi không chịu nổi tiếng sủa của các bé cún. Cùng BossDog tìm ra câu trả lời nhé.Tổng hợp về cún sủa - khóc - rên rỉ
Làm ngơ bé cún sủa đòi

Bạn tập theo quá trình thực tế nuôi dạy cún ngày 2 để xem cách BossDog làm ngơ bé cún sủa đòi nhé.

Tâm lý khi tập cún thôi sủa đòi*Quá trình tập cần bạn kiên trì và đánh đổi 1-3 tuần để cún ngoan - HOẶC cún sẽ sủa đòi cả đời - nên cố gắng dạy cún từ sớm nhé.

Comments


bottom of page