top of page

GIẢI PHÁP CHO VIỆC NUÔI NHIỀU CÚN VÀ CÚN THƯỜNG XUYÊN CẮN NHAU

Việc cắn nhau như vậy xảy ra thường xuyên trong thế giới tự nhiên của loài chó. Khi nuôi trong nhà, chủ cần tập rất bài bản với bé cún có tính cách mạnh/dữ.


Giải pháp cho bạn

- Tách riêng tới khi nào bạn kiểm soát được bé cún dữ

- Tập trung dạy các bài cơ bản cho cún nghe hiểu (quay video BossDog xem mức độ thuần thục của bé cún)


Bạn dạy cho bé thuần thục 5 lệnh cơ bản để bé nghe lời nha.Tham khảo sản phẩm Quây lưới: https://shp.ee/cwdudd9Comments


bottom of page